Badania dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zaponzania się z wynikami badań, które zostały przeprowadzone przez firmę Millward Brown na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w listopadzie i grudniu 2012.

 

Badania dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdysciplinarne/grupy robocze, a także realizacji procedury "Niebieskiej Karty" w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Wyniki badań na stronie MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/kobieta-rodzina-i-przeciwdzialanie-dyskryminacji/art,6087,posiedzenie-zespolu-monitorujacego-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie.html

 

 

 

 

 
Jesteś tutaj: Home Baza wiedzy i Doradztwo Czytelnia Badania dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie